| website is in ontwikkeling tot september 2023 | structuur & content wordt tot die tijd aangepast |

Een ANBI  is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Per 22 juni 2016 heeft de Nederlandse Belastingdienst onze stichting als ANBI aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor u als donateur en voor ons als organisatie.

Meer weten over de voorwaarden waaraan wij moeten voldoen?   ►

Op de webpagina van de Belastingdienst leest u er meer over.

Wilt u de ANBI status van Beachhead Foundation controleren?   ►

Dat kan via de ANBI-zoekpagina van de Belastingdienst. Op deze pagina kunt u tevens de status van alle andere instellingen inzien. Voor de check van onze instelling vult u onderstaande gegevens in:

  • Instelling: Stichting Beachhead Indonesia
  • Vestigingsplaat: Leerdam

 

Beleid

BEACHHEAD FOUNDATION is een non-profit organisatie voor hulp en ondersteuning aan de samenleving op Maluku. Wij zijn met name actief op de eilanden Ambon en Seram. Lokale initiatieven proberen wij te verbinden met organisaties, bedrijven en persoonlijke ondersteuners. Op gestructeerde wijze proberen wij mee te bouwen aan een ‘duurzame’ economie in een gezonde natuur en leefomgeving. Sinds 2016 doen we dit in samenwerking met enthousiaste mensen en organisaties uit Maluku en Nederland.

Visie

Een duurzame agrarische, visserij en eco-toeristische sector op Maluku die kwalitatief en kwantitatief aansluit op de behoefte van de lokale, regionale of internationale markt.

Doelstelling

De welvaart, het welzijn en kennisniveau van lokale dorpsgemeenschappen, met name de jeugd, jong volwassenen en vrouwen, op een internationaal gelijkwaardig professioneel en zelfontwikkelend peil brengen.

Beleidsplan

Missie

Het ondersteunen of opzetten van onderzoek, werkgroepen en ondernemingsvormen op Maluku met behulp van kennis, netwerkpartners en financiële middelen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

Informatie rechtspersoon

Samenstelling bestuur en organisatie

Voorzitter

Penningmeester

Penningmeester II

Marco van der Vorst

Randolph Licumahua

Mischa Paunussa

Habel Salawono

Aantal bestuursleden

Directie

Personen in dienst

Raad van toezicht

4

geen

geen

geen

Registratie

Rechtsvorm

Handelsnaam

Statutaire zetel

Stichting

Stichting Beachhead Indonesia

Beachhead Foundation

Gemeente Leerdam

Statutaire oprichting

KvK nummer

RSIN-ANBI

Categorie

22 juni 2016

6630.6337

856.487.557

ontwikkelingswerk

Contact gegevens

Adres

Telefoon

e-mail

Website

Beukstraat 22 – 4142 WE – Leerdam

+31 (0) 6-2633-2570

info@beachheadindonesia.org

https://beachheadindonesia.org

Financieel

Het jaarverslag

Ons jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemene toelichting bestuur

  • Algemene en statutaire gegevens
  • Reflectie over het boekjaar

2. Jaarrekening

  • Balans
  • Resultatenrekening
  • Toelichting

Onze jaarverslagen

Belastingdienst: Giften – Programma ANBI opzoeken