Mata Budaya Maluku

Mata Budaya Maluku: werkgroep voor onderzoek en promotie van (eco)toerisme op Maluku

– De content update voor deze pagina verschijnt eind maart –

add: Smart Slider < img archive_2018; 2019; 2020; S10+> pxlr+Davinci

Text in voorbereiding gereed medio maart 2022

De werkgroep is voortgekomen uit het netwerk van Happy Green Islands (HGi). Na twee publieke HGi-bijeenkomsten in mei en juli van 2019. De eerste vond plaats in het Moluks Kerkelijk Centrum en de tweede in het wijkgebouw van stichting Toma in Wormerveer. Het gezamenlijk brainstormen begon in oktober 2018 met een serie lange weekenden in Leerdam, Maastricht en Nijmegen. Het team met Anita Matauseja en Tirza Mual kreeg langzaamaan kreeg haar huidige vorm. Naar aanleiding van die ontmoetingen werd de basis gelegd voor de werkgroep Mata Budaya Maluku oftewel vrij vertaald: Eye for the Moluccan Culture.

Het onderzoek in hoofdlijnen:

  • het in kaart brengen van trekpleisters.
  • verkennen van accommodaties (in afgelegen gebieden)
  • verkennen van de mogelijkheden voor een eco-resort

We zijn dankbaar voor de tijd die Springtij Architecten heeft willen vrijmaken in de voorbereidingsfase. De architecten Gimill en Kees hebben ons op een inspirerende en geduldige wijze begeleidt in onze ideeën met advies vanuit hun vakkennis en financieel inzicht. Rome is ook niet in één dag gebouwd dus we hebben nog veel studie en werk aan de winkel. Meer over het onderzoek is te vinden op onze site in Project Mata Budaya Maluku.

Verkenning op de zuidkust van Seram. Bron: Mata Budaya Maluku – 24 december 2019
Posted in Projecten, Toerisme.